Advokat i Malmö

En advokat tillhandahåller rådgivning och/eller andra juridiska tjänster. De områden som advokater verkar inom är många, exempel på sådana är affärsjuridik, familjerätt eller försäkringsrätt. Den som innehar yrkestiteln kan till exempel ha rollen som offentlig försvarare, företräda en part i en kommersiell tvist eller hjälpa privatpersoner med att upprätta testamenten. För den som söker en advokat i Malmö är möjligheterna att hitta en lämplig sådan många. I större städer är ofta advokater specialiserade inom ett visst område, medan de i mindre samhällen vanligen tar sig an många olika typer av ärenden.

Vem får kalla sig advokat?

Själva titeln “advokat” är skyddad i lagboken. Det är endast den som antagits som ledamot i Sveriges Advokatsamfund får kalla sig advokat. Inträdeskraven är höga och kräver såväl adekvat utbildning som en praktiktjänstgöring. Dessutom måste alla blivande advokater avlägga en muntlig examen, denna visar huruvida kandidaten är lämplig för att utöva yrket. De som innehar yrkestiteln måste även ständigt vidareutbilda sig och hålla sig uppdaterade inom sitt område. Advokater står under fortlöpande tillsyn under hela karriären.

Advokater arbetar i princip med samma frågor som jurister. De sistnämnda kan dock endast under speciella omständigheter utses till offentliga försvarare. Vem som helst får starta en juridisk byrå och kalla sig för jurist. Oftast är en jurist dock en person som avlagt någon form av juridisk examen. Man kan därför säga att advokattiteln fungerar som en slags kvalitetsstämpel. Kraven för att uppnå titeln är mycket höga och den som väl erhållit advokattiteln står under kontinuerlig uppsyn av Advokatsamfundet.

Advokat i Malmö kan hjälpa till inom många rättsliga områden

Hur skyddas klientens intressen?

Att anlita en advokat i Malmö kan kännas som ett stort steg, det är viktigt att den som är klient känner sig trygg och säker. Det kan vara bra att veta att alla advokater enligt lag har tystnadsplikt. De ska dessutom följa Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed. Detta utgör en viktig del av advokaternas etiska ramverk och värnar klientens intressen. Oberoende, klientlojalitet och att vara fri från intressekonflikter är några av hörnstenarna i detta regelverk.

Vad händer om en advokat frångår regelverket? Den som är anser att en advokat inte agerat i enlighet med god advokatsed kan anmäla advokaten till en disciplinnämnd. Att göra en anmälan kostar inget. Normalt prövar Advokatsamfundets disciplinnämnd bara anmälningar där anmälaren är klient eller berörs av det aktuella ärendet. Anmälan ska vara skriftlig och undertecknas av den som står bakom den. När klienten väljer advokat brukar detta ske via ett samtal där advokaten avgör om denne kan ta sig an ärendet. Det är ett bra tillfälle för en klient att känna efter om det finns ett förtroende.

Att välja advokat

En advokat i Malmö hittar du enkelt via till exempel Advokatsamfundets hemsida. Välj en som är expert inom det område som du behöver hjälp med. En advokat ska alltid se till klientens intressen, det är ett yrke med hårda etiska krav. Alla utövare av yrkestiteln står under uppsyn av Advokatsamfundet och är bundna att följa ett regelverk. Om detta inte är fallet kan advokaten varnas, åläggas med böter eller i riktigt allvarliga fall uteslutas av en disciplinnämnd.